ALGEDRA集团标志

تمتأسيسمجموعةشركاتالكيدرالضمانرضاعملائنافيالمنطقة。

مجموعتنامختصةفيتقديمحلولتسليمالمشاريعكاملةحتىالمفتاح。

تعملمجموعةالكيدرافيالوقتالحاليفيدولةالإماراتالعربيةالمتحدةودولالخليجوأوروبا,ومنالمتوقعأنيزدادنشاطوكفاءةالشركةبمايتماشىمعالتوسعالمخططلهووجودفريقعملمتعددالجنسياتمنذويالخبراتالكبيرةومؤهلينتأهيلاعاليا。

يملكهذاالفريقسجلاحافلامنالمشاريعالناجحةالصغيرةمنهاوالمتوسطةوالكبيرةفيجميعأنحاءالمنطقة。

الكيدراللتصميمالداخلي

شركةمتخصصةفيتقديمخدماتمذهلةواستثنائيةفيمجالالتصميمالداخليوالتيتضمالمخططاتالمبتكرة,الصورثلاثيةالأبعاد,الرسوماتالتفصيلية,اختيارالمواد,والإشرافعلىتفيذالمشاريعالسكنيةالأنيقةمنهاوالتجاريةفيمنطقةالشرقالأوسط。نقدمحلولامتكاملةللتصميمالداخليلجميعأنواعالمساحاتالداخلية。

الكيدرالتنفيذالمشاريع

الكيدراشركةمتخصصةفيتنفيذجميعأنواعالمشاريعالسكنيةوالتجاريةعلىحدسواء,تمتلكالشركةفريقعملمحترفقادرينعلىتقديموتنفيذأعمالالتصميمالداخليوالخارجيبأعلىمستوياتالجودةالمطلوبة,خبراتناتشمل,أعمالالجبس,الدهاناتوورقالجدران,أعمالالأرضيات)الرخام,البلاط,الباركيهوالسجاد(,أعمالالإضاءة,أعمالالنجارةوأعمالالمناظرالطبيعية)حماماتالسباحة,الحدائقوغيرها(.نحنفريقعملمبدعفيدولةالإماراتالعربيةالمتحدة,نعملبشغفكاملللوصولإلىرضاالعميلمنخلالالعملالجماعيالمتقن。

تجارةالكيدرا

شركةمتخصصةفيتقديمالعديدمنتصاميمالأثاثالتركيالأنيقلمختلفالمشاريعالسكنيةوالتجاريةعلىحدسواءفيالعديدمنالمناطقالجغرافية。لديناالأثاثالسكني,الأثاثالمكتبي,والأقمشة,الأبواب,البلاطوالسيراميك(الإيطالي,الإسبانيوالتركي),الإضاءةوالسجاد。تشملخدماتنامناطقجغرافيةعديدة,دولمجلسالتعاونالخليجي,إفريقيا,الولاياتالمتحدةوأوروبا。هذاوتضممشاريعناالرئيسيةالسكنية(القصور,الفلل,الشققالسكنية,والأبراج),مشاريعقسمالضيافة(الفنادق,الشققالفندقية,وفنادقالبوتيك),المطاعم,المنتجعات,ومراكزاللياقةالبدنية,بالإضافةإلىالمراكزالتجارية,ومحلاتالبيعبالتجزئة,وصالاتالعرضوالمقاهي,والبنوك。